การรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ

คำแนะนำในการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย 10 ประการ

 • การเก็บอาหารไว้ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม  เชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดพิษ    ในอาหารจะเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิระหว่าง 5-60 องศาเซลเซียส  ซึ่งเป็นอุณหภูมิในระดับอันตราย   การเก็บอาหารไว้ในอุณหภูมิไม่เหมาะสม ได้แก่การวางอาหารที่ปรุงสุกไว้เป็นเวลานานก่อนนำมาบริโภค  การนำอาหารที่ปรุงสุกแล้วทิ้งไว้เป็นเวลานานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิรองรับการเพาะฟักของแบคทีเรีย   เป็นอย่างดี   หรือการปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนไม่พอเพียง เป็นต้น  

 • เชื้อแบคทีเรียจากอาหารดิบเข้ามาปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว  เชื้อแบคทีเรียจากอาหารดิบสามารถปนเปื้อนเข้าไปอยู่ในอาหารที่ปรุงสุก    พร้อมรับประทาน  หรืออาหารที่มีสารปนเปื้อนอยู่แล้ว  และไม่มีการเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   จึงควรเก็บอาหารดิบที่ยังไม่ปรุงในชั้นล่างสุดของ   ตู้เย็น  และจัดเก็บอาหารสุกพร้อมรับประทานไว้ในชั้นบน (เพื่อป้องกันมิให้น้ำจากอาหารดิบไหลลงมาบนอาหารปรุงสุก)  รวมทั้งอาหารทุกชนิดควรจัดเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาด  ปราศจากสารพิษและปิดสนิท 
 •  การติดเชื้อจากน้ำ  น้ำที่ใช้ดื่มหรือนำมาปรุงอาหารโดยยังไม่ผ่านกรรมวิธีบำบัดที่ถูกต้องและเหมาะสมอาจเป็นบ่อเกิดสำคัญของโรคภัยไข้เจ็บได้ หากไม่แน่ใจว่าน้ำที่นำมาใช้มีความสะอาดเพียงพอหรือไม่  ขอให้นำไปต้มให้สุกก่อน  หรือเลือกดื่มน้ำที่บรรจุในขวดหรือกระป๋องที่ปิดผนึกอย่างดี   และไม่ควรรับประทานน้ำแข็งหากไม่แน่ใจในความสะอาด

มิสจอร์จิน่า เคนส์  จากศูนย์ข้อมูลด้านอาหารแห่งเอเชีย  ได้สนับสนุนคำกล่าวของดร. สมเกียรติว่า  “สาเหตุหลักและสำคัญที่สุดของการเกิดโรคติดเชื้อจากอาหารคือการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการเตรียมและปรุงอาหารในครัวเรือน  ภัตตาคาร และร้านอาหารต่างๆ

 

ขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ของไทย อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร ได้เร่งให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารให้กับผู้จำหน่ายอาหารอย่างไรก็ตามการให้ความรู้ดังกล่าวทำได้เพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น  ดังนั้น  การเพิ่มโครงการลักษณะนี้ให้มากขึ้น รวมทั้งการเน้นให้ความรู้กับผู้บริโภคจะช่วยลดปัญหาสุขภาพร้ายแรงของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด”

 

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อปฏิบัติอย่างง่ายๆ จะช่วยป้องกันให้เราและครอบครัวไม่ต้องเผชิญกับโรคดังกล่าว   ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลด้านอาหารแห่งเอเชียจึงได้จัดทำข้อควรปฏิบัติ 10 ประการเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อจากอาหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร

 • ให้ตรวจดูข้อความที่ว่า “ควรบริโภคก่อนวันที่….. “  และ “ใช้ภายในวันที่ …..”     อย่างละเอียดและรอบคอบ   อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุและควรแจ้งให้เจ้าของร้านทราบ  หากพบว่าอาหารชนิดบรรจุภัณฑ์หมดอายุก่อนวันที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์  หรือตรวจพบบรรจุภัณฑ์ชำรุดเมื่อนำกลับมาที่บ้าน  ให้รีบนำกลับไปคืนหรือแจ้งให้  ผู้ขายหรือผู้ผลิตทราบทันที

 •  อาหารที่มีสิ่งเจือปนประกอบด้วยเครื่องปรุงที่ด้อยคุณภาพและมีราคาถูกเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคและตัดราคากับคู่แข่งขัน   หากพบว่ามีการจำหน่ายอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อน  มีตราผลิตภัณฑ์หรือติดสลากที่ไม่ถูกต้องให้รายงานหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อดำเนินการจับกุมและลงโทษผู้จำหน่ายและป้องกันมิให้เกิดการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวซ้ำอีก

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

 • ให้เก็บอาหารสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อวัว  ปลา  และอาหารทะเลไว้ในชั้นล่างของตู้เย็นและอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วไว้ในชั้นบน  โดยนำมาบรรจุห่อและปิดผนึกให้เรียบร้อย
 • อย่าเก็บอาหารร้อนไว้ในตู้เย็นเพราะจะทำให้อุณหภูมิในตู้เย็นเพิ่มขึ้นทันที 
 • เก็บอาหารกระป๋อง  ซอง  และขวดไว้ในที่แห้งและเย็น และป้องกันมิให้แมลงและหนูมารบกวน

 การเตรียมและบริโภคอาหาร

 • ให้ล้างมือก่อนเตรียมและรับประทานอาหารทุกครั้ง

 • ให้ล้างภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมอาหารสดหลังใช้เสร็จทุกครั้ง  รวมทั้งก่อนนำไปใช้ในการจัดเตรียมอาหารที่ปรุงสุกแล้วหรืออาหารสำหรับรับประทานสดๆ

 • สำหรับการรับประทานอาหารนอกบ้าน  ให้เลือกร้านอาหาร  ภัตตาคาร  หรือสถานที่บริการอาหารอื่นๆ อย่างรอบคอบ   โดยคำนึงถึงความสะอาดและความมีระเบียบของพนักงาน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ที่รวมถึงพื้นที่ในส่วนประกอบอาหาร บ่งชี้ให้เห็นถึงมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยของสถานที่บริการอาหารนั้นๆ

 • สำหรับอาหารจานร้อนควรจะปรุงสุกใหม่ๆ และมีความร้อน  ส่วนอาหารที่ต้องการความเย็นควรจะแช่เย็นไว้  หลีกเลี่ยงการใช้บริการในร้านที่จำหน่ายอาหารที่ปรุงเสร็จและวางไว้ในอุณหภูมิในห้องนานเกินกว่า 2 ชั่วโมง  ให้ระมัดระวังการบริโภคอาหารที่ปรุงในปริมาณมาก  มีการปรุงไว้ล่วงหน้า  หรือจัดเตรียมไว้สำหรับงานต่างๆ  อาทิ  งานสัมมนา  การประชุม  งานสังคมขนาดใหญ่  งานที่จัดขึ้นกลางแจ้ง  เป็นต้น

 • หากไม่มั่นใจว่าอาหารสด  อาทิ  ผักและผลไม้มีความสะอาดและปลอดภัยเพียงพอหรือไม่   ให้ปฏิบัติตามกฎเหล็กดังนี้ “นำไปต้ม หรือปรุงให้สุก หรือปอกเปลือก หรือโยนทิ้งไปเสีย”             

Advertisements

Posted on 04/01/2012, in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: